Cách chặn ứng dụng theo dõi hoạt động của bạn trên iPhone

iOS 14.5 cuối cùng cũng đã chính thức có mặt, cùng với đó là tính năng theo dõi ứng dụng của Apple rất được mong đợi, cho phép người dùng cấp hoặc từ chối quyền cho ứng dụng để theo dõi hoạt động của họ để quảng cáo. Ngoài việc cấp quyền cho từng ứng dụng, người dùng iOS 14.5 cũng có thể quyết định chặn hoàn toàn mọi ứng dụng theo dõi hoạt động.

Cách chặn ứng dụng theo dõi hoạt động

Trước tiên, bạn cần tải xuống iOS 14.5. Sau khi cài đặt hệ điều hành xong, bạn có thể vào Cài đặt (Settings) và kéo xuống mục Quyền riêng tư (Privacy). Từ đó, bạn sẽ thấy phần Theo dõi (Tracking) ở phía trên cùng. Chọn mục đó và sau đó bạn có thể bật “Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi”. Đó chỉ là khi bạn muốn cho phép các ứng dụng hỏi trước khi chúng theo dõi hoạt động của bạn. Nếu không muốn bất kỳ ứng dụng nào làm điều này, bạn có thể tắt tùy chọn này.

Vào Cài đặt > Quyền riêng tưQuyền riêng tư > Theo dõiBật tính năng yêu cầu hỏi theo dõi ứng dụng

Nếu từ chối yêu cầu theo dõi của ứng dụng, thì ứng dụng đó còn có thể sử dụng số nhận dạng IDFA của Apple hoặc bất kỳ số nhận dạng nào khác như email để theo dõi và chia sẻ thông tin của bạn với các nhà môi giới dữ liệu hoặc bên thứ ba để nhắm mục tiêu quảng cáo. Mặc dù vậy, cần làm rõ, điều này không có nghĩa là bạn sẽ ngừng nhìn thấy quảng cáo — chúng sẽ không được cá nhân hóa cho bạn nữa.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cho phép ứng dụng theo dõi hoạt động?

Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên cho biết ứng dụng nào đang thực hiện yêu cầu và lý do ứng dụng muốn theo dõi dữ liệu của bạn. Dưới đó, bạn sẽ có lựa chọn “Yêu cầu ứng dụng không theo dõi” hoặc “Cho phép”.

Nhiều khả năng bạn sẽ thấy lời nhắc sau khi cài đặt hoặc cài đặt lại một ứng dụng, tuy nhiên không phải 100%. Theo Apple, điều gì kích hoạt lời nhắc sẽ phụ thuộc vào nhà phát triển ứng dụng, vì vậy bạn có thể thấy cửa sổ bật lên bên ngoài khởi chạy hoặc cài đặt ứng dụng.

Bạn cũng sẽ có thể xem danh sách các ứng dụng cụ thể đã kích hoạt lời nhắc trong menu Theo dõi, bên dưới nút chuyển “Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi”. Bạn có thể chỉnh sửa quyền của mình từ danh sách đó.

QTM-CN

QTM-ĐM