Một tỷ đồng nâng cao chất lượng mũ bảo hiểm tại Việt Nam

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy tại Việt Nam sẽ chi khoảng một tỷ đồng, tìm giải pháp nâng cao chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy trong nước.

Chương trình trên nằm trong nội dung lễ ký kết “Chương trình phối hợp hưởng ứng năm an toàn giao thông quốc gia 2021”, giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (Ủy ban ATGT Quốc gia) và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), hôm 15/9.

Một sự kiện tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh của Yamaha Motor Việt Nam.

Một sự kiện tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh của Yamaha Motor Việt Nam.

Trong những năm qua, chương trình phối hợp giữa hai bên đã mang đến những đóng góp tích cực, giúp nâng cao nhận thức cho người dân và đảm bảo an toàn giao thông tại Việt Nam. Trong năm nay, chương trình hợp tác này sẽ có nội dung cụ thể gồm hai phần: Nhân rộng các chương trình tuyên truyền an toàn giao thông, đào tạo lái xe và triển khai hoạt động của Quỹ nghiên cứu an toàn giao thông xe máy tại Việt Nam.

Theo đó, chương trình sẽ tuyên truyền, hướng dẫn người dân chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách, an toàn. Tổ chức các sự kiện nhằm đào tạo kỹ năng cho người dân, học sinh, sinh viên. Trong năm nay, VAMM sẽ tiếp tục triển khai Quỹ nghiên cứu an toàn giao thông tại Việt Nam, cung cấp ngân sách tài trợ cho các nghiên cứu về an toàn giao thông xe máy trong nước.

Nhân viên của Honda Việt Nam hướng dẫn khách hàng tại một sự kiện.

Nhân viên của Honda Việt Nam hướng dẫn khách hàng tại một sự kiện.

Với đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng mỹ bảo hiểm”, quỹ này dự kiến chi khoảng 1 tỷ đồng để triển khai trong năm nay. Kết quả từ các nghiên cứu này sẽ là cơ sở để hiệp hội kiến nghị, đưa giải pháp cải thiện tình trạng mũ bảo hiểm trên thị trường.

Những năm qua, việc hợp tác giữa VAMM và Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đã giúp phần nào nâng cao nhận thức, cải thiện hành vi tham gia giao thông của cộng đồng, với các hoạt động như: đào tạo, hướng dẫn lái xe an toàn, tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn… Trong đó, quỹ nghiên cứu an toàn giao thông do VAMM thành lập đã tài trợ từ năm 2015, đưa ra được những kiến nghị làm căn cứ tham khảo cho Ủy ban này trong việc xây dựng chính sách, biện pháp nâng cao an toàn giao thông trên toàn quốc.

Nhân viên của Yamaha (áo xanh) và các học sinh cấp 3 tại một sự kiện an toàn giao thông.

Nhân viên của Yamaha (áo xanh) và các học sinh cấp 3 tại một sự kiện an toàn giao thông.

Chương trình này sẽ được hai bên thực hiện trong năm nay. Hết thời hạn trên, VAMM và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ đánh giá lại kết quả, thống nhất việc gia hạn cho năm tiếp theo.

Tuấn Vũ (Ảnh: VAMM)