Quy trình xin giấy đi đường mới nhất, áp dụng từ 6/9

Công an Hà Nội đã công bố chi tiết quy trình xin Giấy đi đường tại vùng 1 cho 6 nhóm đối tượng đã công bố trước đó. 6 nhóm đối tượng này sẽ tiến hành thủ tục cần thiết để Công an Thành phố Hà Nội hoặc Công an xã, phường, thị trấn tại từng khu vực duyệt hồ sơ và cấp giấy đi đường có mã QR, kèm theo thông tin khai báo di biến động dân cư. Dưới đây là quy trình xin giấy đi đường chính xác, chi tiết tới người dân.

Hướng dẫn xin giấy đi đường đầy đủ, chi tiết

Trước hết các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu tải mẫu đề nghị cấp giấy đi đường theo link dưới đây sau đó điền thông tin.

  • Tải mẫu xin giấy đi đường

Dưới đây là quy trình xin giấy đi đường theo trình tự.

Quy trình xin giấy đi đường

QTM-CN

QTM-ĐM