Thông báo “Adopting Apps” trên Mac nghĩa là gì?

Sau khi mua một máy Mac mới và khởi chạy App Store, bạn có thể thấy một thông báo yêu cầu bạn sử dụng một số ứng dụng (Adopting Apps). Trong bài viết này, Quantrimang sẽ giải thích điều đó có nghĩa là gì và cách hoạt động.

Tại sao cần phải “Adopt” hoặc “Accept” ứng dụng?

Khi bạn mua một máy Mac mới, máy tính này sẽ đi kèm với một số ứng dụng sẵn như Pages, iMovie và Garageband, những ứng dụng này thường không đi kèm với cài đặt macOS mặc định. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng này mà không cần thông qua chúng, nhưng để nhận các bản cập nhật cho chúng trong tương lai, bạn cần liên kết chúng với ID Apple.

Vì vậy, đó là ý nghĩa của việc áp dụng (adopt) ứng dụng: Liên kết các ứng dụng đi kèm với ID Apple để bạn có thể sở hữu các ứng dụng đó và nhận các bản cập nhật trong tương lai.

Cách thực hiện “Adopting Apps” trên App Store của Mac

Trước tiên, hãy mở ứng dụng App Store trên máy Mac và đăng nhập bằng ID Apple của bạn nếu cần. Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng Apple ID của bạn ở góc dưới bên trái của cửa sổ App Store.

Chọn Apple ID trong cửa sổ App Store

Chọn Apple ID trong cửa sổ App Store

Trên màn hình Account, bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng Mac đã mua trước đây. Nếu có ứng dụng để áp dụng, chúng sẽ được liệt kê trong một phần đặc biệt gần trên cùng, có nhãn “You Have X Apps to Adopt”, trong đó “X” là số lượng ứng dụng đang chờ áp dụng. Nhấp vào nút Accept.

Chọn Accept

Chọn Accept

Tiếp theo, nhập Apple IDmật khẩu, sau đó bấm Accept.

Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu

Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu

Sau đó, ứng dụng sẽ được sử dụng bởi tài khoản Apple ID của bạn. Apple sẽ không hỏi lại và bạn cũng không cần làm thêm gì nữa trong suốt quá trình sử dụng. Chỉ cần sử dụng các ứng dụng như bình thường.

QTM-CN

QTM-ĐM